Kancelaria prawna Toruń
Kancelaria prawna w Toruniu
Radca prawny Toruń
bartosz pawłowski

Kancelaria prawna w Toruniu

prawo odszkodowań

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu wszelkich odszkodowań wynikających m.in.

 • z wypadków komunikacyjnych
 • za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia
 • ze zniszczonego mienia
 • ze zdarzeń powstałych z winy osób trzecich
 • z wypadków przy pracy
 • ze stosunku pracy
 • z umowy
 • za bezumowne korzystanie
 • z polisy na życie i innych umów ubezpieczenia

ponadto

 • zadośćuczynienia pieniężne za doznaną krzywdę
 • renty i zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby w wypadku
 • odszkodowania z tytułu utraconego zarobku
 • zwrot kosztów leczenia
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi