Kancelaria prawna Toruń
Kancelaria prawna w Toruniu
Radca prawny Toruń
bartosz pawłowski

Kancelaria prawna w Toruniu

publikacje i aktualności

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego udzielone przez Sąd Okręgowy w Toruniu

2019-10-03 | Aktualności

Kancelaria uzyskała dla Klienta zabezpieczenie roszczenia pieniężnego. Toruński Sąd uwzględnił wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego. Powód w treści pozwu wnosił o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz zawarł wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości pozwanej Spółki.

Powód - uprawniony na podstawie przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece jako sposób zabezpieczenia wskazał obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową do wskazanej kwoty. Powód wykazał okoliczności, które zgodnie z treścią art. 730 1 § 1 i 2 kpc uzasadniają istnienie po stronie uprawnionego interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, bowiem brak zabezpieczenia poważnie utrudni lub wręcz uniemożliwi wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia.

W konsekwencji wydania przez toruński Sąd postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia uprawniony uzyskał realną możliwość zabezpieczenia na konkretnym majątku dłużnika poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości.