Kancelaria prawna Toruń
Kancelaria prawna w Toruniu
Radca prawny Toruń
bartosz pawłowski

Kancelaria prawna w Toruniu

radca prawny bartosz pawłowski

Radca Prawny Bartosz Pawłowski wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu ( wcześniej zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Radca prawny Bartosz Pawłowski

 • W latach 2004 - 2009 odbył dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego.
 • W toku studiów wielokrotnie wyróżniony poprzez przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe.
 • W 2009 roku obronił pracę magisterską pod tytułem "Ochrona wynagrodzenia za pracę" napisaną w Katedrze Prawa Pracy. Obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.
 • W latach 2010 - 2013 odbył aplikację radcowską
  w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.
 • Uprawnienia zawodowe radcy prawnego nabył
  w drodze złożenia egzaminu radcowskiego
  po odbyciu aplikacji radcowskiej.
 • W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej prowadził obsługę prawną podmiotów gospodarczych m.in. z branży przewozowej, budowlanej, przetwórstwa przemysłowego oraz spółki miejskiej. Zajmował się również obsługą prawną klientów indywidualnych oraz współpracował z jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Pełnił funkcje nadzorcze, w okresie 3 – letniej kadencji zasiadał w radzie nadzorczej sp. z o. o.
 • Posiada doświadczenie wynikające z prowadzenia sporów sądowych, w tym w procesach odszkodowawczych oraz szkoleń. Reprezentował Klientów przed sądami powszechnymi
  w sprawach gospodarczych i cywilnych oraz w postępowaniach administracyjnych w sporach
  z organami państwowymi , bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz korporacjami, realizował zastępstwo przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.