Kancelaria prawna Toruń
Kancelaria prawna w Toruniu
Radca prawny Toruń
bartosz pawłowski

Kancelaria prawna w Toruniu

prawo rzeczowe

Wśród usług świadczonych przez Kancelarię radcy prawnego znajdują się między innymi:

  • ustanawianie oraz znoszenie ograniczonych praw rzeczowych, w tym hipoteki, zastawu, użytkowania, służebności
  • ochrona prawa własności, w przypadku jego naruszenia przez osobę trzecią
  • zniesienie współwłasności
  • zasiedzenie
  • zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości i ruchomości
  • bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu
    (tzw. "odszkodowanie za słupy")