Kancelaria prawna
Kancelaria radcy prawnego
Radca prawny, prawnik, adwokat, porada prawna
bartosz pawłowski

kancelaria radcy prawnego

windykacja należności

Wśród usług świadczonych przez Kancelarię radcy prawnego znajdują się między innymi:

  • obsługa prawna w zakresie windykacji należności, która obejmuje postępowania polubowne, pojednawcze, sądowe, zabezpieczające oraz egzekucyjne, sporządzanie opinii prawnych o celowości podejmowania postępowania, ryzyk prawnych z nim związanych i innych dotyczących windykacji
  • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi
  • monitorowanie postępowań egzekucyjnych
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych