Kancelaria prawna
Kancelaria radcy prawnego
Radca prawny, prawnik, adwokat, porada prawna
bartosz pawłowski

kancelaria radcy prawnego

stała obsługa prawna

W ramach stałego wynagrodzenia ryczałtowego kancelaria Bartosza Pawłowskiego zapewnia świadczenie stałej pomocy prawnej we wszelkich zleconych sprawach w tym:

  • bieżące doradztwo prawne,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • przygotowywanie projektów umów, analiza prawna przekazanych projektów pism oraz umów, zabezpieczenia umów,
  • sporządzanie pism procesowych m.in. w sprawach o zapłatę ( windykacja sądowa i egzekucja) oraz o odszkodowanie,
  • reprezentowanie Zleceniodawcy przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, organami egzekucyjnymi, organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego