Kancelaria prawna
Kancelaria radcy prawnego
Radca prawny, prawnik, adwokat, porada prawna
bartosz pawłowski

kancelaria radcy prawnego

radca prawny bartosz pawłowski

Radca Prawny Bartosz Pawłowski wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu ( wcześniej zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

  • W latach 2004 - 2009 odbył dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego.
  • W toku studiów wielokrotnie wyróżniony poprzez przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe.
  • W 2009 roku obronił pracę magisterską pod tytułem " Ochrona wynagrodzenia za pracę" napisaną w Katedrze Prawa Pracy. Obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.
  • W latach 2010 - 2013 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.
  • Uprawnienia zawodowe radcy prawnego nabył w drodze złożenia egzaminu radcowskiego po odbyciu aplikacji radcowskiej.
  • W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej prowadził obsługę prawną podmiotów gospodarczych m.in. z branży przewozowej, budowlanej, przetwórstwa przemysłowego oraz spółki miejskiej. Zajmował się również obsługą prawną klientów indywidualnych oraz współpracował z jednostkami samorządu terytorialnego.
  • Pełnił funkcje nadzorcze, w okresie 3 – letniej kadencji zasiadał w radzie nadzorczej sp. z o. o.
  • Posiada doświadczenie wynikające z prowadzenia sporów sądowych, w tym w procesach odszkodowawczych oraz szkoleń. Reprezentował Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i cywilnych oraz w postępowaniach administracyjnych w sporach z organami państwowymi , bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz korporacjami, realizował zastępstwo przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.