Kancelaria prawna
Kancelaria radcy prawnego
Radca prawny, prawnik, adwokat, porada prawna
bartosz pawłowski

kancelaria radcy prawnego

prawo zobowiązań

Wśród usług świadczonych przez Kancelarię prawną znajdują się między innymi:

  • analiza umów cywilnoprawnych pod kątem ich zgodności z prawem i interesami Klientów
  • opracowywanie umów o charakterze cywilnoprawnym
  • doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, wprowadzanie modyfikacji do umów
  • wsparcie w procesie negocjacji
  • dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów
  • obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami
  • przygotowywanie i opracowywanie umów, wzorców umownych i regulaminów
  • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi