Kancelaria prawna
Kancelaria radcy prawnego
Radca prawny, prawnik, adwokat, porada prawna
bartosz pawłowski

kancelaria radcy prawnego

prawo konsumenckie

Wśród usług świadczonych przez Kancelarię radcy prawnego Bartosza Pawłowskiego znajdują się między innymi:

  • roszczenia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży
  • roszczenia z tytułu sprzedaży na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa
  • niedozwolone klauzule umowne w regulaminach i umowach
  • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi