Kancelaria prawna
Kancelaria radcy prawnego
Radca prawny, prawnik, adwokat, porada prawna
bartosz pawłowski

kancelaria radcy prawnego

prawo gospodarcze i handlowe

Wśród usług świadczonych przez Kancelarię znajdują się między innymi:

  • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych – formułowanie projektów umów oraz aktów założycielskich
  • przygotowywanie aktów korporacyjnych, uchwał, protokołów, regulaminów, umów pomiędzy wspólnikami
  • postępowanie rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • zmiany w zakresie składu osobowego organów
  • pomoc prawna przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek
  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych
  • doradztwo oraz reprezentacja przy zaskarżaniu uchwał organów spółek
  • likwidacja spółek