Kancelaria prawna
Kancelaria radcy prawnego
Radca prawny, prawnik, adwokat, porada prawna
bartosz pawłowski

kancelaria radcy prawnego

prawo administracyjne

Wśród usług świadczonych przez naszych radców prawnych znajdują się między innymi:

  • doradztwo prawne
  • odwołania od decyzji
  • zażalenia na postanowienia administracyjne
  • skargi do sądu administracyjnego
  • zastępstwo prawne przed sądami administracyjnymi, organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi urzędami i instytucjami -redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych